Till minne av en älskad dotter, syster och kamrat

Tidiga bilder/Early pictures of Sofia
Hemma/At home
Studietider/At school
Frankrike o England	
Asiatiska resan/Asian trip

Tillbaka